top of page

אודות פרוגנוזה

פרוגנוזה- סדנאות ייחודיות במדעי הבריאות, הוקמה בשנת 2000.

 

פרוגנוזה מקיימת מגוון רחב של סדנאות תוך דגש על רמת התכנים המקצועיים, תיקוף התכנים על פי הספרות

המדעית המתעדכנת – והתאמת הסדנאות לצורכי הלקוח. 

 

בין הסדנאות המובנות והקבועות של פרוגנוזה תוכלו למצוא את הבאות:

 

  • סדנת ההכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד לתואר אח/אחות מוסמכת (מבחן ממשלתי בסיעוד)

  • סדנת ההכנה לבחינה הממיינת לקורסים העל בסיסיים (מבחן ידע ממיין)

  • סדנאות אבחנה פיסיקלית

  • מחולל שאלות אינטראקטיבי המאפשר תרגול שאלות בתחומים שונים

 

בנוסף- מקיימת פרוגנוזה סדנאות ייחודיות, הרצאות וימי עיון בנושאים מגוונים, על פי הזמנה:

 

  • ימי השתלמות בתחומי הסיעוד ובמקצועות הרפואה

  • ימי רענון והעשרה המיועדים לצוותים אורגניים של מחלקות בבתי חולים, צוותי חדר מיון וצוותי שירותי חירום

 

הנכם מוזמנים לקרוא מכתבי תודה והערכה שקיבלנו מהסטודנטים לאורך השנים

bottom of page