top of page

שלום רב,
החל מתאריך 1/1/21 מבחני NRP כבר לא מבוצעים באתר פרוגנוזה.
ע"מ לקבל הפניה למקום המתאים,פנו נא אל מרכז נושא החייאת הילוד בבית החולים בו אתם עובדים, או לחילופין לאחראי על התחום בארגון הנאונטולוגי ד"ר ארז נדיר במייל:
ErezN@hy.health.gov.il

בהצלחה רבה!

bottom of page